Menu

Blue News

Vous êtes ici

Verjaringstermijn afgeschaft voor zedenmisdrijven op minderjarigen

De Kamer heeft een wet aangenomen die de strafrechtelijke verjaring afschaft voor wat betreft seksuele misdrijven gepleegd op minderjarigen, namelijk de wet van 14 november 2019. Hiervoor wordt de Wet houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering (VTSv) aangepast. Door een onoplettendheid van de wetgever was echter een tweede wet nodig om een ongewild gevolg van de wet van 14 november 2019 recht te zetten middels de wet van 5 december 2019. Beide wetten zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20/12/2019.