Menu

Blue News

Vous êtes ici

Strategische veiligheids- en preventieplannen worden verlengd tot eind 2021

Strategische veiligheids- en preventieplannen worden verlengd tot eind 2021

Op 18 december 2020 werd beslist om de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen (SVPP) te verlengen. Wat betekent dit voor uw stad of gemeente? We delen de kernachtige samenvatting van IBZ Veiligheid en Preventie.

Tijdens de ministerraad vandaag werd er beslist om de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen (SVPP) opnieuw te verlengen van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Gezien de voorbije lange periode van lopende zaken zijn nog geen fundamentele beslissingen genomen voor een hervormde nieuwe cyclus van 4 jaar. Om deze aangekondigde grondige hervorming te kunnen voorbereiden wordt de cyclus 2018-2019 van de strategische veiligheids- en preventieplannen nog met één jaar verlengd tot eind 2021.

Zo garanderen we een continuïteit op het terrein alsook een minimale impact op de administratieve werklast, zowel voor de lokale overheden als voor de administratie. 

Concreet betekent dit dus dat de plannen van 2020 verlengd zullen worden, tenzij de stad/gemeente ondersteund door van haar lokale veiligheidsdiagnostiek (LVD) wil werken aan een nieuw fenomeen. In dat geval zal de stad/gemeente een wijzigingsdossier moeten indienen tegen ten laatste 31/03/2021.

De enige criteria tot wijziging zijn :

  • Het fenomeen moet deel uitmaken van de lijst met fenomenen voorzien door de AD Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken in het kader van de SVPP.
  • Uit de LVD van de stad/gemeente blijkt dat dit fenomeen in opkomst is of aan het toenemen is en dat het daarom door de lokale autoriteit moet worden behandeld als nieuwe prioriteit.

Meer info

Bron: https://www.besafe.be/nl/nieuws/strategische-veiligheids-en-preventieplannen-worden-verlengd-voor-een-jaar-tot-eind-2021 

Blue newsletter