Menu

Blue News

U bent hier

Comité P reageert op commotie: "Het Comité P heeft niet de intentie om te gaan 'jagen op politiemensen'"

Comité P reageert op commotie:

In tegenstelling tot wat sommige krantenkoppen laten uitschijnen, heeft het Vast Comité van toezicht op de politiediensten helemaal niet de intentie om zogenaamd te gaan “jagen op politiemensen”. Het benchmarkrapport, waarnaar wordt verwezen, werd opgesteld naar aanleiding van een aantal bezoeken bij diverse controlediensten in andere Europese lidstaten. Vermits de politiediensten meer en meer over de grenzen heen samenwerken, leek het in dit kader voor het Vast Comité P opportuun om bij de buitenlandse collega’s na te gaan hoe zij hun controlefunctie uitvoeren. De bedoeling was om een soort inventaris op te maken van de wijze waarop zij hun activiteitenuitvoeren, of er gelijkenissen zijn, wat de verschillen zijn en wat de good practices zijn. Het Vast Comité P heeft helemaal niet de intentie om daaruit besluiten te trekken. Sommige controle-instanties werken op bijna identieke manier als het Comité P. Bij andere werden duidelijke verschillen vastgesteld. Zo zijn er inderdaad buitenlandse diensten die aan “Mystery shopping” doen. Het Vast Comité P overweegt zeker niet om deze praktijk te gaan hanteren omdat er hiertoe geen indicatoren zijn, vermits de politiediensten algemeen genomen goed werk leveren.