Menu

Blue News

U bent hier

Binnenkort in BlueConnect: Vademecum Tuning (categorie M1)

Binnenkort in BlueConnect: Vademecum Tuning (categorie M1)

Hoe begin je als politieambtenaar aan een verkeerscontrole van een getuned voertuig? Welke verbouwingen zijn toegelaten en welke niet? Wat zijn de basisprincipes? Welke documenten moeten we controleren? Zijn er bijkomende documenten (attesten) vereist? Hoeveel bedraagt de wettelijke bodemvrijheid? Wat met oldtimers? Het zijn slechts enkele vragen waarmee we geconfronteerd worden bij de controle van een getuned voertuig. De antwoorden op deze vragen vinden we terug in het Vademecum Tuning (categorie M1), dat binnenkort zal beschikbaar zijn in BlueConnect.

Voor vele politieambtenaren is het thema tuning onbekend terrein. Slechts enkelen houden zich bezig met de materie. De meeste politieambtenaren weten dan ook niet goed hoe eraan te beginnen waardoor een uitvoerige controle niet wordt uitgevoerd. Niettegenstaande zijn er sommige autoliefhebbers die de voorwaarden inzake verbouwingen/verlagingen aan hun laars lappen. Sommige voorwaarden en (basis)principes worden niet correct nageleefd en hierdoor kan de verkeersveiligheid in het gedrang komen. Deze ‘autoliefhebbers’ weten dat de pakkans zeer klein is en riskeren dan ook om zich met illegale verbouwingen in het verkeer te begeven.

Het is niet omdat de overtreder pronkt met een geldig keuringsbewijs, dat het voertuig ook effectief in huidige staat werd gekeurd én dat alle verbouwingen conform zijn. Een kritische blik is wenselijk, want de ‘tuner’ weet al snel wie de op de hoogte is van de vigerende wetgeving en wie niet. Werden er nog onveilige/verboden modificaties uitgevoerd? Het is een vraag die we ons zeker moeten stellen. We controleren stapsgewijs het voertuig en hebben oog voor zowel het interieur als het exterieur. Veiligheid is het belangrijkste kernwoord tijdens deze verkeerscontrole. Wanneer er onregelmatigheden worden vastgesteld, stelt de politieambtenaar een proces-verbaal op. Verder is het wettelijk voorzien dat een voertuig tevens op verzoek van een bevoegd persoon gekeurd kan worden. Het is niet onwaarschijnlijk dat dergelijke voertuigen worden voorgereden en uiteindelijk het keuringscentrum verlaten met de vermelding: beperkte geldigheid of verboden tot het verkeer (bv. Installatie airride).

In het keuringsstation van Brugge vinden er, aldus de stationschef, dagelijks een drie à viertal keuringen plaats aangaande verlaagde voertuigen. Het is dus zeker realistisch dat politieambtenaren anno 2020 te maken krijgen met getunede voertuigen. Hetzij tijdens een verkeerscontrole, hetzij bij de vaststelling van een verkeersongeval.

Vooreerst wordt er in het vademecum een belangrijk onderscheid gemaakt tussen enerzijds verlaagde voertuigen en anderzijds de andere verbouwingen. Het eerste luik behandelt de voorwaarden met betrekking tot verlaagde voertuigen. Luik twee behandelt dan weer de andere verbouwingen. In de praktijk zal veelal een combinatie van beide voorkomen. Om dergelijke materie te verduidelijken zijn illustraties onontbeerlijk. Hieraan werd dan ook veel aandacht besteed. Zo kunnen politieambtenaren een concreet beeld vormen van abstracte begrippen zoals airride, veerpootbrug, spoorverbreders, enzovoort. De voorwaarden van de verbouwingen worden opgesomd in fiches die gebaseerd zijn op de omzendbrief. Zo kan je gemakkelijk en snel nagaan of alle voorwaarden werden nageleefd. Ook werd er een overzicht gemaakt van de belangrijkste artikelen voor in het proces-verbaal.

Geïnteresseerden die op een toegankelijke manier willen kennismaken met de materie kunnen dit boekje als guideline gebruiken. Het vademecum kan zeker dienen als back-up bij de verkeerscontrole van een getuned voertuig en biedt hulp bij het opstellen van het proces-verbaal. U vindt het binnenkort terug in BlueConnect. 

 

 

Blue newsletter