Menu

Blue News

U bent hier

COVID-19 - Wat als je de grens over moet?

Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland. Het goederen- en dienstenverkeer mag nog gewoon de grens over.

Volgende verplaatsingen worden beschouwd als een essentiële verplaatsing:

 • professionele reizen
 • co-ouderschapsregelingen
 • hulp bieden aan een kwetsbaar persoon die in het buitenland woont
 • een begrafenis bijwonen binnen de familie
 • iemand binnen je gezin ophalen op een luchthaven in een van onze buurlanden
 • je dieren verzorgen die zich in het buitenland bevinden

Volgende verplaatsingen worden beschouwd als niet-essentiële verplaatsingen:

 • toerisme
 • vrije tijd
 • inkopen doen
 • tanken
 • een kennis bezoeken
 • een familielid in het buitenland bezoeken

De Belgische autoriteiten controleren actief en verschillende grensovergangen zijn gesloten.

Om een vlotte grensovergang te faciliteren, is het sterk aanbevolen om (naast de identiteitsdocumenten) een schriftelijk document te hebben dat uw verplaatsing rechtvaardigt. Hoewel dit niet verplicht is, is het in het belang van de personen zelf om een document te voorzien dat door de politiediensten en douane bij controle kan beoordeeld worden op de noodzaak van de verplaatsing.

Het kan dan gaan om een attest van de werkgever, een attest van de dokter voor de zorg voor anderen of medische zorg, bewijs van co-ouderschap, kopie van een vliegtuigticket om iemand af te halen als een ander vervoermiddel niet mogelijk is, een bewijs voor de zorg voor dieren die over de grens staan, …

OPGELET:

 • De schending van het verbod op niet-essentiële reizen is strafbaar.  
 • In de andere landen moeten de respectievelijke nationale regelgeving en richtlijnen gerespecteerd worden (de maatregelen zijn bijvoorbeeld in Frankrijk zeer strikt).
   

Situatie aan de Belgische grenzen

België heeft verschillende maatregelen ingesteld die de doorgang aan haar grenzen (uit België en naar België) beperken tot professionele en essentiële verplaatsingen. Meer informatie over deze voorwaarden is te vinden op:

Duitsland

Duitsland, heeft tot op heden, geen controles ingesteld aan haar grenzen met België. Geen enkel ander document dan de identiteitskaart is dus vereist. Duitsland heeft desalniettemin grenscontroles ingesteld aan de grensovergangen met Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland, Luxemburg en Denemarken.

België beperkt de overschrijding van haar grenzen echter tot de essentiële verplaatsingen.

Meer informatie over de situatie aan de Duitse grenzen is te vinden op: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/EN/2020/03/corona-ein-und-ausreise-en.html (externe link).
 

Frankrijk

Frankrijk heeft een strikte schuilmaatregel ingesteld op haar grondgebied tot woensdag 15 april. Elke persoon die op Frans grondgebied reist, moet in staat zijn een attest (op eer) voor te leggen dat de verplaatsing rechtvaardigt. Wat de verplaatsingen om professionele redenen betreft, moet dit attest vergezeld zijn van een attest van de werkgever dat het noodzakelijke karakter van de verplaatsing rechtvaardigt.

Grenscontroles zijn aanwezig aan de grenzen, met inbegrip van die met België. Ook al blijft het mogelijk voor Belgische burgers om de grens over te steken, zijn dergelijke verplaatsingen enkel toegestaan onder strikte voorwaarden. Deze voorwaarden zijn dezelfde als voor de verplaatsingen binnen het Franse grondgebied zelf. Zo dienen de grensarbeiders te beschikken over de twee hierboven vermelde attesten (attest op eer en van de werkgever).

België beperkt de overschrijding van haar grenzen ook tot de essentiële verplaatsingen.

Meer informatie over de voorwaarden en de attesten is hier te vinden: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus (externe link).
 

Luxemburg

Luxemburg heeft, tot op heden, geen controles ingesteld aan haar grenzen met België. België beperkt de overschrijding van haar grenzen echter tot de essentiële verplaatsingen.

Bijzondere maatregelen die de grensarbeiders aanbelangen, kunnen door Luxemburg genomen worden. Meer informatie over deze maatregelen is hier te vinden: https://meco.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/coronoavirus-entreprises.html (externe link).
 

Nederland

De Belgisch-Nederlandse grens wordt streng gecontroleerd. Enkel de grensoverschrijding voor essentiële verplaatsingen is toegestaan.

Er bestaat vandaag een vignetsysteem dat beroepen uit kritische sectoren toelaat om voorrang te krijgen bij de grensoversteek. De kritische beroepen zijn hier te vinden: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/coronavirus-de-antwoorden-op-al-je-vragen.
Deze maatregel kan echter aangepast worden in de loop van de komende dagen/uren.

Het blijft belangrijk om op elk moment de maatregelen tegen de verspreiding van het virus te respecteren: contact met andere personen vermijden door minstens anderhalve meter afstand te bewaren, regelmatig de handen te wassen, enzovoort.