Menu

Blue News

U bent hier

Nieuw in BlueConnect>Cybercrime: wat kunt u verwachten?

Nieuw in BlueConnect>Cybercrime: wat kunt u verwachten?

In februari 2020 verscheen het artikel “Phishing kent geen grenzen” in onze BlueConnect-nieuwsbrief. Auteur Kris Engels, Hoofdinspecteur bij de lokale politie Sint-Niklaas, zorgde nu ook voor een bijwerking van de rubriek “Debet- en kredietkaart” in de praktijkgids Cybercrime op BlueConnect. Deze rubriek werd aangepast zowel naar vorm als naar inhoud.

De persoon die aangifte doet van misbruik van debet- of kredietkaart(gegevens) blijkt niet altijd een slachtoffer te zijn. Stel dat deze persoon zich aanbiedt bij een politiedienst en zegt dat er op onverklaarbare wijze geld op zijn of haar bankrekening is gekomen en er vervolgens is afgegaan. Dit is op zijn minst verdacht en kan een aanwijzing zijn dat deze persoon zijn debet- of kredietkaart, of de gegevens ervan, ter beschikking heeft gesteld van derden. Dit al dan niet tegen betaling of de belofte enige gunst te krijgen.

Money mule

De eerste vraag die je in de rubriek “Debet- of kredietkaart” zal moeten beantwoorden, is de vraag of je een vermoeden hebt dat de persoon die aangifte doet een mogelijke “money mule” kan zijn. In voorkomend geval lijkt het aangewezen deze persoon te verhoren als verdachte, niet als slachtoffer. Het is van belang te duiden dat de persoon in kwestie als verdachte Salduz categorie 3 zal worden verhoord gezien er onduidelijkheid is over de omstandigheden van de verdachte transacties, en dat bijgevolg wordt gekozen voor een verhoor met bijkomende rechten voor de persoon die de aangifte doet. Het onderzoek zal uiteindelijk de rol van de persoon die aangifte doet, verduidelijken.

Indien je geen enkel vermoeden hebt dat de persoon die aangifte doet een mogelijke “money mule” is, kan je in de praktijkgids nog steeds informatie vinden over misbruik van een debet- of kredietkaart, of de gegevens ervan, naar aanleiding van diefstal of verlies enerzijds, of naar aanleiding van phishing anderzijds.

Uitwerking Phishing

Misbruik van een debet- of kredietkaart, of de gegevens ervan, naar aanleiding van phishing werd in de praktijkgids verder uitgewerkt. Phishing kent inmiddels verschillende vormen en gebeurt niet meer alleen via e-mail. Daarom kan je in de praktijkgids nu een opsplitsing terugvinden voor phishing via e-mail, via sms (smishing), via sociale media (vb. via WhatsApp, Facebook, …) of via een advertentiesite (vb. veel voorkomende fraude door middel van een verificatie app die via de chat van 2dehands.be wordt aangeraden door de verdachte).

De informatie inzake misbruik van een debet- of kredietkaart die op je scherm verschijnt, is nu opgesplitst in:

  • noodzakelijke gegevens die in het proces-verbaal dienen te worden vermeld (om verder onderzoek mogelijk te maken),
  • bewijzen die in bijlage aan het proces-verbaal kunnen worden gevoegd,
  • vragen die kunnen worden gesteld aan de persoon die aangifte doet,
  • dringende maatregelen die bij voorkeur worden genomen,
  • tips voor het onderzoek, en
  • mogelijke kwalificatie van de feiten op basis van een vraagstelling.

Mogelijke vragen voor verhoor

Ter ondersteuning van de politieambtenaar die het verhoor moet afnemen van de persoon die aangifte doet, werden er nu ook mogelijke vragen in functie van verhoor toegevoegd aan de praktijkgids. Deze vragen zijn uiteraard specifiek aangepast naargelang de context. Bij bepaalde vragen wordt duiding gegeven waarom deze worden gesteld, zodat de politieambtenaar die het verhoor afneemt kan afwegen of de vragen relevant zijn voor de gebeurtenissen waarvan hij kennis krijgt. Een goed verhoor is immers cruciaal voor de start van een onderzoek.

Naast de update van de rubriek “Debet- en kredietkaart” werd ook de informatie inzake de advertentiesite Marktplaats BV bijgewerkt. Deze is terug te vinden in de rubriek “Advertentie- en veiligsites”.

Graag horen we uw feedback inzake deze update en hopen wij in de toekomst nog meer tegemoet te komen aan de vragen van de eindgebruiker.

Hou de nieuwsbrief BlueConnect in de gaten! We werken de inhoud van de praktijkgids stelselmatig bij. Zo mag je binnenkort ook informatie inzake het populaire sociale medium TikTok in de gids verwachten met dank aan auteur Bart Huybrechts, Hoofdinspecteur bij de lokale zone Grens (Wuustwezel, Kalmthout en Essen) en wordt er gewerkt aan een update van informatie die reeds in de gids zit.

Blue newsletter