Menu

Blue News

U bent hier

Uitstel plaatsing en gebruik bewakingscamera's

Uitstel plaatsing en gebruik bewakingscamera's

De uiterlijke datum waarop de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s moeten beantwoorden aan de verplichting inzake de mededeling aan de politiediensten werd uitgesteld tot 31 december 2021

Gisteren werd de wijziging aan de wet van 8 juli 2020 tot:

  1. wijziging van de wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de Wet op het politieambt om het gebruik van camera’s door de politiediensten te regelen;
  2. wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Deze wijziging stipuleert dat de bewakingscamera’s die geplaatst en gebruikt werden overeenkomstig de wetgeving die van kracht was op het moment van de installatie ervan, zullen moeten beantwoorden aan de verplichting inzake mededeling aan de politiediensten uiterlijk op 31 december 2021.

De protocolakkoorden die reeds afgesloten waren voor de inwerkingtreding van deze wet, tussen de politiediensten en de openbare vervoersmaatschappijen, voor de toegang in real time tot de beelden van de bewakingscamera’s worden voor advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, uiterlijk binnen een termijn van één jaar na datum van inwerkingtreding van deze wet.

Blue newsletter