Menu

Blue News

U bent hier

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering past snelheidsbeperkingen aan

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering past snelheidsbeperkingen aan

Het Besluit van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werd gepubliceerd op 24/07/2020 in het Belgisch Staatsblad en geldt vanaf 1 januari 2021. Artikel 11 wordt hiermee gewijzigd voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Lagere snelheidsbeperkingen
Binnen bebouwde kom wordt de snelheid gewijzigd van 50 naar 30 km/uur.

Op de openbare wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting en de rijrichtingen gescheiden zijn door wegmarkeringen en op de andere openbare wegen wordt de snelheid terugebracht naar 70 in plaats van 90 km/uur.

De lagere of hogere snelheidsbeperkingen opgelegd door het verkeersbord C43 of voortvloeiend uit artikel 11.3. blijven van toepassing;

C43

Hoe zit het dan precies met de borden zone 30?
De verkeersborden F4a en F4b die binnen de bebouwde kom zijn geplaatst mogen behouden worden tot 31 maart 2021.

De verkeersborden A23 en F4a die het begin van een schoolomgeving aanduiden en F4b die het einde van een schoolomgeving aanduidt, overeenkomstig artikel 2.37. van het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, mogen afhankelijk van de plaatsgesteldheid behouden worden.

F4a F4b A23

 

Blue newsletter