Menu

Blue News

U bent hier

Decreet principieel vuurwerkverbod vernietigd door Grondwettelijk Hof

Decreet principieel vuurwerkverbod vernietigd door Grondwettelijk Hof

Het was een uitzonderlijk stille overgang van oud naar nieuw door het nationaal vuurwerkverbod dat in het kader van de coronamaatregelen werd ingevoerd. Door dit nationaal verbod zouden we bijna vergeten dat er in Vlaanderen al een principieel verbod gold op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen. Dit decreet van 26 april 2019 werd recent vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Melissa Rasschaert (VVSG) legt uit wat dit betekent voor uw stad of gemeente.

In 2019 keurde de Vlaamse Regering het decreet van 26 april 2019 houdende de reglementering op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnengoed. Dit decreet voerde een principieel verbod in op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen. Gemeenten kregen de mogelijkheid om af te wijken van dit verbod voor uitzonderlijke gebeurtenissen en op beperkte plaatsen - denk hierbij aan oudejaarsavond. Deze uitzondering was niet van toepassing op het gebruik van wensballonnen, die altijd verboden zijn.

Op 17 december 2020 vernietigde het Grondwettelijk Hof dit decreet. Het Grondwettelijk Hof is van mening dat het opleggen van een principieel verbod voor het gebruik van vuurwerk, voetzoekers en carbuurkanonnen een bevoegdheid is van de federale overheid. Hetzelfde geldt voor het absoluut verbod op het gebruik van wensballonnen. Aangezien dit een marktuitsluitend effect heeft, is ook hier de federale overheid bevoegd. Door dit decreet kan de federale overheid haar taak inzake productnormen niet uitoefenen.

Momenteel geldt er nog steeds een nationaal vuurwerkverbod in het kader van de coronamaatregelen. De vernietiging van het decreet van 26 april 2019 heeft hier geen invloed op.

 

Auteur: Melissa Rasschaert (VVSG)

Bron: https://www.vvsg.be/nieuws/grondwettelijk-hof-vernietigt-het-decreet-dat-principieel-vuurwerkverbod-invoert

Blue newsletter