Menu

Blue News

U bent hier

De staten-generaal van de geïntegreerde politie: oud concept, toekomstgerichte insteek

De staten-generaal van de geïntegreerde politie: oud concept, toekomstgerichte insteek

Tijdens de Commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken van 17 maart 2021 heeft minister Annelies Verlinden uitgelegd hoe de staten-generaal van de politie georganiseerd zal worden. Naast het format, de tijdlijn en de output, verduidelijkte de minister vooral welke partners betrokken zullen worden.

Wat?

De staten-generaal van de politie wil niet alleen de uitdagingen in kaart brengen die gepaard gaan met het huidige politiemodel, maar ook beleidsaanbevelingen formuleren voor de toekomst. Deze staten-generaal wordt dus een toekomstgerichte versie van het traditionele concept. Volgens de minister moet het “een verbindend en overkoepelend project zijn dat alle strategische initiatieven en projecten van de politie wil samenbrengen”.

Wie?

De minister van Binnenlandse Zaken zal het voorzitterschap en de regie zelf in handen nemen, maar ze zal nauw samenwerken met sleutelpartners. De volgende kerngroep ligt nu al vast:

 • het coördinatiecomité van de geïntegreerde politie;
 • de algemene directie preventie en veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken;
 • Centrum voor politiestudies (vzw);
 • Circle of police leadership (vzw);
 • Centre d'études sur la police (vzw).

De minister heeft deze specifieke vzw’s uitgenodigd omdat ze in de voorbije jaren “een prominente rol” hebben gespeeld in het politielandschap, en de academische wereld en de politie samenbrengen.

Deze kerngroep zal bepalen of er nog andere sleutelpartners nodig zijn.

Daarnaast zal de staten-generaal ook andere belanghebbenden van de politie samenbrengen, zoals:

 • de bevolking;
 • de politiemensen zelf;
 • verschillende politieoverheden;
 • de federale politieraad;
 • de Algemene Inspectie van de politie
 • belangenorganisaties zoals de politievakbonden.

Ook de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, de Union des Villes et Communes de Wallonie en Brulocalis en het Parlement zullen vertegenwoordigd zijn. Minister Verlinden wil ten slotte ook onderzoeken hoe andere belangrijke partners een rol kunnen spelen, zoals de minister van Justitie en het Comité P.

Wanneer?

Als alles goed gaat, zal de staten-generaal van de politie worden gelanceerd in mei, en zal ze lopen tot 2022.

Agenda?

Op dit moment staan de volgende events ingepland:

 • een startevent: dit zal idealiter een fysieke event met livestreaming zijn, maar veel zal afhangen van de sanitaire situatie;
 • rondetafels over de belangrijkste beleidsthema’s, georganiseerd door de sleutelpartners;
 • een tussentijdse event eind 2021;
 • een slotevent eind 2022.

 

Bron: Integraal verslag (voorlopige versie) van de Commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken, 17 maart 2021 (https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic414.pdf). Vraag van Yngvild Ingels aan de minister van Binnenlandse Zaken over "De staten-generaal van de politie" (55015417C).

Blue newsletter