Menu

Blue News

U bent hier

VERKEER - Niet naleven van het verkeersbord C23 is voortaan overtreding van derde graad

VERKEER - Niet naleven van het verkeersbord C23 is voortaan overtreding van derde graad

Vanaf 1 juli 2021 is het verkeersbord C23 (zie afbeelding hiernaast) opgenomen in het KB van 30 september 2005, waardoor de niet-naleving van dit verkeersbord een overtreding van de derde graad is. In 2016 had de wetgever al eerder het verkeersbord C21 tot de derde graad geclassificeerd. De onmiddellijke inning die gekoppeld is aan een overtreding van de derde graad bedraagt 174 euro.

C21. Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa.

C23. Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen bestemd of gebruikt voor het vervoer van zaken.

Een opschrift op een onderbord beperkt het verbod tot de bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa.

De gradatieverhoging van het verkeersbord C21 kwam er naar aanleiding van het dramatisch ongeval in Spa op 7 mei 2013, waarbij twee doden en twee zwaargewonden vielen. Het ongeval deed zich voor omdat een vrachtwagen met oplegger de hellende Rue de la Sauvenière was afgedaald hoewel voertuigen van meer dan zeven ton die straat niet mogen inrijden. Dit resulteerde in de wet van 3 augustus 2016, op grond waarvan de niet-inachtneming van verkeersbord C21 (verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand groter is dan de aangegeven massa) strenger wordt bestraft.

Hierdoor heeft de wetgever echter een inconsistentie veroorzaakt, meer bepaald de niet-naleving van verkeersbord C23, waarvan het doel sterk lijkt op dat van verbodsbord C21. Dit bord werd destijds niet mee geclassificeerd als een overtreding van de derde graad. Door een wetswijziging is dit gegeven nu weggewerkt, doordat het volgende werd ingevoegd:

In artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 december 2006, 7 april 2007, 9 januari 2013 en 28 maart 2013, en bij de wet van 3 augustus 2016, wordt een punt 39/2° ingevoegd, luidende:

“39/2° Het verkeersbord C23 niet in acht nemen | 5 en 68.3 (verkeersbord C23)”.
 

Bronnen:
 

Blue newsletter