Menu

Blue News

U bent hier

VERKEER - Koninklijk besluit wijzigt de definitie van de "fietsstraat"

VERKEER - Koninklijk besluit wijzigt de definitie van de

Op 15 juli 2021 werd een koninklijk besluit tot wijziging van de wegcode gepubliceerd dat belangrijke gevolgen heeft voor de “fietsstraat”.

Dankzij de wet van 13 april 2019 is het mogelijk om een zonale geldigheid te geven aan fietsstraten. Dit is vooral nuttig wanneer een wegbeheerder wil signaleren dat meerdere straten die met elkaar verbonden zijn fietsstraten zijn. Om het aantal verkeersborden nog verder te verminderen, beperkt de wetgever nu de geldigheid van het bord F111 (dat een enkelvoudige fietsstraat aanduidt) tot het volgende kruispunt. Zo wordt het bord dat het einde van de fietsstraat aanduidt namelijk overbodig.

Dit koninklijk besluit treedt in werking op 1 augustus 2021. Wil u weten wat de gevolgen zijn voor de signalisatie in uw politiezone? Lees dan zeker het koninklijk besluit in kwestie na op BlueConnect.

Bronnen:

Koninklijk besluit van 8 juni 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Wet van 13 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de invoering van fietszones betreft.

Blue newsletter