Menu

Blue News

U bent hier

Nu beschikbaar: nieuwe editie van 'De Wet op het Politieambt - Commentaar'

Nu beschikbaar: nieuwe editie van 'De Wet op het Politieambt - Commentaar'

De nieuwe editie van ‘De Wet op het Politieambt - Commentaar’ is er. Stefan Welvaert en Mario Van den Bosch actualiseerden dit belangrijke commentaarwerk met alle aanpassingen en wetswijzigingen tot en met 3 mei 2021.

Zo werd de bespreking van de algemene regelgeving rond het gebruik van bodycams door politiediensten uitgebreid met het advies van het Controleorgaan op de politionele informatie. In het deel over de verschillende fouilleringen werd een samenvattende tabel ingevoegd die een duidelijk overzicht geeft van de regelgeving. Ook de toelichting met betrekking tot de bestuurlijke arrestatie (en de rechten die eraan gekoppeld zijn) werd gevoelig uitgebreid. Verder lichten de auteurs belangrijke wijzigingen toe rond:

  • het boeien van personen;
  • het gebruik van vuurwapens tegen personen;
  • de ondersteunende rol van het administratief en logistiek kader bij informatiebeheer;
  • de vorm en voorwaarden van de opdrachten door agenten van de politie.

De auteurs baseren hun toelichting telkens op samenvattingen, adviezen, memories van toelichting, voorontwerpen, wetsontwerpen en coördinatie van de verschillende artikels gepubliceerd door de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Zo geeft dit commentaarwerk u inzicht in de intrinsieke bedoeling en interpretatie van de basiswetgeving.

Bestel de 'De Wet op het Politieambt – Commentaar' (editie 2021) hier of raadpleeg de digitale versie in BlueConnect > Basismodule.

Blue newsletter