Menu

Blue News

U bent hier

Tuning is nog steeds ‘hot’

Tuning is nog steeds ‘hot’

Tijdens de actie op 23 september 2021 werd nogmaals bewezen dat tuning actueel is. De inrichter, Wegpolitie Oost-Vlaanderen (verkeerspost Gentbrugge), heeft in samenwerking met het Netwerk tuning, een eerste geïntegreerde politieactie gehouden waarbij men heeft gefocust op het thema ‘tuning’. Zowel lokale als federale politiediensten uit Vlaanderen en Wallonië namen deel aan de actie. Kennis en expertise werd veelvuldig gedeeld waardoor we als politiediensten sterker in onze schoenen komen te staan bij toekomstige controles.

Tijdens de actie stelden we vast dat niet iedereen het altijd zo nauw neemt met de basisprincipes en de voorwaarden aangaande verbouwingen/verlagingen. Opnieuw werden er niet-originele luchtveringen vastgesteld op het terrein, wat resulteert in een keuringsbewijs met vermelding 'verboden tot het verkeer'. Ook verlaagde voertuigen zonder de nodige attesten of attesten die niet overeenstemmen met de actuele toestand met het voertuig, reden in het verkeersdispositief. Gekleurde folies op lichten blijven ook bijzonder populair. Het netwerk moet het thema tuning wat meer in the spotlight plaatsen. In hoofdzaak wordt er ingezet op de volgende krachtlijnen: preventie, educatie en repressie teneinde de verkeersveiligheid te bevorderen. 

Raadpleeg hier de publicatie 'Tuning: Voertuigen categorie M1' in de module Verkeer van BlueConnect

Meer info over de module Verkeer van BlueConnect

Blue newsletter