Menu

Blue News

U bent hier

STRAFRECHT - De positie van de onderzoeksrechter: onderzoeksrechter of rechter van onderzoek?

STRAFRECHT - De positie van de onderzoeksrechter: onderzoeksrechter of rechter van onderzoek?

Een hervorming van het Belgische strafprocesrecht staat al langer op de politieke agenda. Een van de grootste struikelblokken van de hervorming is de positie van de onderzoeksrechter, een van de belangrijkste actoren in het strafprocesrecht. In deze bijdrage duidt Oscar Boban (FGP Antwerpen) de positie van de onderzoeksrechter, zowel onder het vigerende recht als in het licht van de voorgestelde hervormingen, waarbij de figuur van de onderzoeksrechter mogelijk zal worden gewijzigd naar die van een rechter van
het onderzoek.

Via deze link kunt u dit artikel lezen in BlueConnect.

Blue newsletter