Menu

Blue News

U bent hier

Een nieuw nationaal actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld

Een nieuw nationaal actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld

Gendergerelateerd geweld is geweld tegen een persoon vanwege zijn geslacht. Dit geweld kan verschillende vormen aannemen (partnergeweld, seksueel geweld, genitale verminking van vrouwen, gedwongen huwelijken, eergerelateerd geweld, cybergeweld, stalking enz.), maar het is altijd een aanslag op de integriteit van het slachtoffer en een schending van de grondrechten van het individu. Het vormt een grote maatschappelijke uitdaging, ook voor de politiediensten. 

Om gendergerelateerd geweld doeltreffend en radicaal te bestrijden en tot een concrete gelijkheid tussen mannen en vrouwen te komen, moet de politiek alomvattende en permanente maatregelen nemen. Daarom hebben de Belgische autoriteiten zich ertoe verbonden een gecoördineerde strategie te volgen door in november 2021 een nieuw nationaal actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld (NAP) 2021-2025 goed te keuren en de coördinatie van dat NAP toe te vertrouwen aan het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De politiediensten zijn een essentiële schakel in dit doeltreffende beleid.

In deze exclusieve bijdrage voor de abonnees van BlueConnect > Basismodule en Blue Minds bespreken Marijke Weewauters en Nicolas Belkacemi van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen de belangrijkste punten van het NAP 2021-2025.

Blue newsletter