Menu

Blue News

U bent hier

Herinnering en verlenging: Promotie Laureaten van de Arbeid

Herinnering en verlenging: Promotie Laureaten van de Arbeid

De Promotie van de Cadetten en de Laureaten van de Arbeid binnen de sector “Politie en Civiele Veiligheidsdiensten” binnen het Koninklijk Instituut van de Eliten van de Arbeid (KIEA) ging van start op 1 april 2022. Voordragen en kandideren kan nog tot en met 31 december 2022.

De promotie is toegankelijk voor alle medewerkers, in alle diversiteit, ongeacht de plaats van de medewerkers in de organisatie, de graad of de functie. Het KIEA vraagt (alsnog) bijzondere aandacht voor de betrokkenheid van de jongste medewerkers en de vrouwelijke medewerkers.

In de loop van de voorbije maanden is er naast de schriftelijke promotie bijzondere aandacht besteed aan de mondelinge bekendmaking en toelichting bij de verschillende organisaties, ook de ondersteunende en toezichthoudende diensten. De bevoegde federale overheden wiens steun wordt gevraagd.

De materiële erkenning in de vorm van een medaille wordt hierbij overstegen. Het toekennen van titel van “Laureaat van de Arbeid” houdt het erkennen en het waarderen in van de medewerkers. Het moet hun motivering versterken, ook de ontwikkeling van hun talenten bevorderen,… Dit vormt een bijdrage tot kwaliteitsvolle dienstverlening en het welzijn van de medewerkers.

Het is de taak van de hoogste leidinggevenden in de twee politieniveaus, de Civiele Veiligheidsdiensten, en ook de ondersteunende en toezichthoudende diensten al hun medewerkers te herinneren aan de lopende promotie door middel van alle mogelijke communicatiemiddelen en het onderwerp op de werkvloer bespreekbaar te maken. Het Koninklijk Instituut van de Eliten van de Arbeid en de leden van het Organiserend Comité staat ten allen tijde ter beschikking voor bijkomende toelichtingen.

De onderstaande linken geeft toegang tot de visieteksten, de affiches, een powerpoint en het inschrijvingsformulier dat ook het reglement inhoudt.

Brussel, 8 november  2022
Paul SPAENS
Eredeken van de Arbeid
Voorzitter van het Organiserend Comité van de sector
Beleidsadviseur Vaste Commissie van de Lokale Politie


Via onderstaande link kunt u het promomateriaal (aangepaste affiches, teksten, PowerPoint…) en de inschrijvingsformulieren m.b.t. de selectieprocedure Laureaat van de Arbeid downloaden :

https://www.dropbox.com/sh/tfeh87ztupt1tij/AABArq5WaeAo1Bq2QVj0CKTDa?dl=0

De formulieren zijn ook te vinden op de website van het KIEA: https://iret-kiea.be/?lang=nl

Inschrijvingspagina Politie en Civiele veiligheid: https://iret-kiea.be/procedures/s111/?lang=nl

De verlenging van de inschrijvingen wordt eveneens aangekondigd op de Facebookpagina (https://www.facebook.com/iretkiea.be/) en Instagram (https://www.instagram.com/iretkiea/) van het KIEA.

Blue newsletter