BlueConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Een nieuwe visuele identiteit voor de Geïntegreerde Politie

De afgelopen jaren is er nagedacht over een nieuwe visuele identiteit voor de Geïntegreerde Politie om de zichtbaarheid te vergroten en de uniformiteit van de politiediensten te versterken. De eerste conclusies rond dit project voor het uniform en de markering van de voertuigen werden vandaag voorgesteld door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en de vertegenwoordigers van de Geïntegreerde Politie.

Prototype van het uniform

Na een twintigtal jaren gebruik te hebben gemaakt van het huidige uniform, hebben de personeelsleden en de verschillende bestuursorganen van de Geïntegreerde Politie de wens geuit om een nieuw uniform in te voeren. Aangepast aan de huidige tijd, de functionele behoeften en gebruikmakend van de huidige technologische mogelijkheden, kan een nieuw uniform het geïntegreerde aspect en de werking optimaliseren.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft dit herzieningsverzoek opgenomen in haar algemene beleidsverklaring van 2021. Dit project kreeg vervolgens concreet vorm door de oprichting van een stuurgroep onder voorzitterschap van de Lokale en Federale Politie. Het concept van het uniform werd vervolgens in zijn globale dimensie bekeken en omvatte alle geïdentificeerde uitrustingsstukken die door de leden van de politiediensten worden gedragen.

In dit stadium zijn niet alle uniformen herzien, enkel de basiskledij en het hoofddeksel. De basiskledij betreft de meest verspreide kledij die beschikbaar is voor alle politieambtenaren.

De eerste fase van de opdracht richtte zich op twee belangrijke pijlers:

  • De ontwikkeling van een dynamisch systeem met compatibele lagen dat het comfort van de politieambtenaar verbetert: een thermische laag, een comfortlaag, een thermische bovenlaag, een winddichte bovenlaag, een bovenste waterdichte laag en een ballistische laag.
  • De opname van de nieuwe visuele identiteit in de uniformstukken met het lagensysteem en op het hoofddeksel.

Bij de ontwikkeling van het nieuwe uniform werd rekening gehouden met 4 belangrijke aspecten: 

  • Visuele identiteit;
  • Functionaliteit;
  • Welzijn & veiligheid;
  • Duurzame ontwikkeling.

De vandaag voorgestelde prototypes (zie onderstaande afbeelding) worden verder ontwikkeld naarmate de tests die zullen worden uitgevoerd: wassen, dragen, comfort, veiligheid en weerstand. De belangrijkste concepten, namelijk het werken met lagen alsook de kleuren, blijven echter van toepassing.


Battenburg-markering

De evolutie van de visuele identiteit heeft niet alleen betrekking op de uniformen. Ook de look van de politievoertuigen zal veranderen.

Verschillende politiediensten in Europa (Britse, Zweedse, Zwitserse) maken al gebruik van de 'Battenburg'-dambordmarkering met hoge zichtbaarheid. Deze 'striping', ontstaan in de jaren '90 in Groot-Brittannië, bestaat uit een geblokt patroon met sterk contrasterende kleuren om de zichtbaarheid overdag te vergroten. De markering is ook reflecterend om de zichtbaarheid 's nachts te verbeteren.

Er zijn drie niveaus van Battenburg-markering (zie onderstaande afbeeldingen), afhankelijk van het type opdracht en het vereiste zichtbaarheidsniveau.

Deze nieuwe markering is bedoeld om de zichtbaarheid van de voertuigen te verhogen, de veiligheid van het personeel te vergroten en de herkenbaarheid en visuele identiteit van de politie te verbeteren. Zo kunnen alle politievoertuigen snel en correct worden herkend.


Innovatieve samenwerking

Dit project rond de nieuwe visuele identiteit is het resultaat van een innovatieve samenwerking waarbij de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie sterk werden betrokken. Enkele duizenden personeelsleden hebben namelijk aan het denkproces deelgenomen en hebben gereageerd op een peiling over de voorgestelde opties.

De minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden : « Ik ben ervan overtuigd dat we met dit prototype van nieuwe visuele identiteit de juiste richting uitgaan en we onze Geïntegreerde Politie hiermee op termijn zullen kunnen profileren als een moderne, fiere en uitnodigende politie die zichtbaar is, aanwezig is, waakt en tegelijkertijd ook kandidaten kan aanspreken en overtuigen om zelf ook deel te worden van onze grote politiefamilie ».
Eerste hoofdcommissaris Eric Snoeck, commissaris-generaal van de Federale Politie : « De eerste elementen van de toekomstige visuele identiteit van de politie die vandaag zijn onthuld, vormen een belangrijk onderdeel van de interactie tussen politie en burger. Er zijn al stappen gezet, maar er is nog een lange weg te gaan voordat al onze collega's, en ik denk in het bijzonder aan de duizenden politieagenten die in rechtstreeks contact staan met de bevolking, kunnen worden uitgerust met een nieuw uniform dat voldoet aan hun functionele verwachtingen. Dit is een van de uitdagingen die ik wil aangaan zodat de Geïntegreerde Politie beter wordt uitgerust en nog effectiever kan optreden om onze veiligheid te garanderen ».
Eerste hoofdcommissaris Nicholas Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie en korpschef van de politiezone Westkust: « Het is met grote trots en enige emotie dat ik vandaag kan spreken over de nieuwe visuele identiteit van de Geïntegreerde Politie. Deze nieuwe visuele identiteit heeft enerzijds betrekking op het uniform dat door alle medewerkers en leidinggevenden wordt gedragen en anderzijds op de branding van onze voertuigen om ze zichtbaarder en uniformer te maken voor burgers en onze partners in veiligheid. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat deze vernieuwde visuele identiteit ook de vertrouwensrelatie tussen burgers en politie zal versterken en zo zal bijdragen tot een hogere levenskwaliteit in de maatschappij ».
Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op één of meerdere van onze gratis nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...