BlueConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Wet Zorgcentra na Seksueel Geweld gepubliceerd in Staatsblad

Op 31 mei werd de 'Wet van 26 april 2024 betreffende de Zorgcentra na Seksueel Geweld' gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet zorgt ervoor dat de Zorgcentra na Seksueel Geweld een blijvende, structurele verankering krijgen in België. Op die manier wordt het functioneren van de ZSG op lange termijn gegarandeerd. De wet is een enorme stap voorwaarts.

De totstandkoming van deze wet was een werk van lange adem. In 2017 startten drie Zorgcentra na Seksueel Geweld als proefproject. De resultaten van dat project spraken al snel voor zich: slachtoffers, hun steunfiguren en betrokken professionals bestempelden de ZSG als een zeer positief en waardevol initiatief. Ten gevolge daarvan werd het project doorheen de jaren verder uitgerold. Nu, in 2024, bestaan er reeds tien Zorgcentra en staat de oprichting van nog drie extra centra op de planning.

De ZSG zijn vanaf de start een niet te missen onderdeel van de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld gebleken. Niet alleen het bieden van medische en psychologische zorg, maar ook het verzamelen van mogelijk forensisch bewijsmateriaal gebeurt in een ZSG. Daarnaast kunnen speciaal opgeleide zedeninspecteurs in de ZSG een verhoor afnemen in een slachtoffervriendelijke omgeving. Op die manier worden slachtoffers op een holistische manier geholpen en kunnen zij (als ze dat willen) makkelijker aangifte doen bij de politie, zij het onmiddellijk of later. Doorheen dat volledige proces staat het slachtoffer steeds centraal. De allesomvattende zorg voor slachtoffers op één plek is een baanbrekende evolutie geweest die vandaag bekrachtigd wordt door een nieuw wetgevend kader.

Aan de algemene werking van de ZSG verandert er door de nieuwe wet weinig. Met de ZSG-wet worden echter wel de organisatie en financiering, maar ook de samenwerking tussen ziekenhuizen, politie en parket op lange termijn verzekerd. De wet is het resultaat van jarenlang hard werken om de ZSG uit te breiden en te verankeren. Tegelijkertijd is het een erkenning voor alle betrokkenen die zich dag in dag uit engageren om de best mogelijke opvang voor slachtoffers van seksueel geweld te garanderen. De wet zendt ten slotte een krachtig signaal uit naar de samenleving: we blijven samen de strijd tegen seksueel geweld aangaan.

 

Bron: https://zsg.belgium.be/nl

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Lees meer in BlueConnect

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op één of meerdere van onze gratis nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...