BlueConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Nieuw KB moet spoofing in België sterk reduceren

Een pas gepubliceerd (nvdr: op 13/06/2024) Koninklijk Besluit legt een reeks van technische maatregelen op die operatoren van elektronische- communicatiediensten moeten invoeren om de kwalijke praktijk van gespoofde telefoonnummers geassocieerd aan telefoonoproepen die vertrekken uit het buitenland in sterke mate te reduceren.

Spoofing?

Identificatie van de oproepende lijn (Calling Line Identification - afgekort CLI) of spoofing is een techniek waarbij de oproeper die het gesprek maakt en/of een netwerkoperator die het gesprek afwikkelt naar de opgeroepen gebruiker, de informatie die in het "CLI"-veld wordt weergegeven manipuleert met de bedoeling de ontvangende lijn of de netwerkoperatoren die betrokken zijn bij de behandeling van het gesprek, te laten denken dat het gesprek afkomstig is van een andere persoon, entiteit of locatie. Dit fenomeen is de laatste jaren enorm toegenomen met zeer negatieve gevolgen voor eindgebruikers en veroorzaakt aanzienlijke problemen.

Zo krijgen o.a. burgers de indruk dat ze te maken hebben met betrouwbare partijen (zoals de banken waarvan ze klant zijn) die oproepen maken en worden misleid. Dit is zeer dikwijls een cruciale stap die fraudeurs gebruiken om persoonlijke gegevens te ontfutselen en op basis hiervan bedrog (zoals phishing) te plegen. Deze techniek wordt ook gebruikt door malafide telemarketingbedrijven om de indruk te wekken dat de opgeroepene wordt gecontacteerd door een bedrijf gelokaliseerd in de eigen omgeving. Het nieuwe KB wil deze praktijken een halt toeroepen.

Welke maatregelen?

Het allergrootste deel van oproepen met gespoofde telefoonnummers wordt veroorzaakt door oproepen met Belgische telefoonnummers die worden gemaakt vanuit het buitenland. Daarom worden een aantal maatregelen opgelegd die dit onmogelijk maken of dit toestaan maar dan wel onder strikte voorwaarden. Het BIPT kan op basis van artikel 124 § 4 van de WEC maatregelen nemen om oproepen met gespoofde Belgische telefoonnummers die vertrekken vanuit het Belgische grondgebied te stoppen.

Zo zullen, indien aan deze strikte voorwaarden niet wordt voldaan, malafide partijen enkel nog buitenlandse telefoonnummers als "CLI" kunnen gebruiken of zal de "CLI" worden onderdrukt, zodat de ontvanger van deze oproepen dit gemakkelijk kan identificeren als van twijfelachtige oorsprong en kunnen weigeren.

"Het BIPT kan op basis van artikel 124 § 4 van de WEC maatregelen nemen om oproepen met gespoofde Belgische telefoonnummers die vertrekken vanuit het Belgische grondgebied te stoppen"

Het KB gaat uit van het principe dat het in het algemeen niet te rechtvaardigen is dat oproepen die afkomstig zijn uit het buitenland geassocieerd kunnen worden met Belgische telefoonnummers. Het stelt daarom maatregelen voor om dergelijke inkomende internationale spraakoproepen met vermoedelijk gespoofde nationale "E.164-telefoonnummers" als "CLI" te behandelen. Deze maatregelen kunnen inhouden dat dergelijke telefoongesprekken worden geblokkeerd of dat ten minste de "CLI" wordt verwijderd.

Voor Belgische mobiele telefoonnummers is de situatie complexer omdat gebruikers met een Belgische mobiel telefoonnummer kunnen roamen in het buitenland. Wanneer een operator oproepen ontvangt op de internationale netwerkinterfaces waarbij het telefoonnummer van de oproepende partij een Belgisch mobiel telefoonnummer is, moet de operator ervoor zorgen dat als dit telefoonnummer toebehoort aan een gebruiker van een operator met binnenlandse activiteiten en de betrokken gebruiker zich in het buitenland bevindt dergelijke oproepen niet worden geblokkeerd.

Tot slot zijn de principes en praktijken die opgelegd worden aan de operatoren in overeenstemming met de ECC- Aanbeveling (23)03 "Measures to handle incoming international voice calls with suspected spoofed national E.164 numbers" van de Europese Conferentie van Postale en Telecommunicatie administraties, afgekort CEPT en goedgekeurd op 28 november 2023. Vele landen volgen deze Aanbeveling zodat een redelijk niveau van harmonisatie in de aanpak in de strijd tegen spoofing in Europa wordt bereikt.

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op één of meerdere van onze gratis nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...