BlueConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Het politielandschap op een andere schaal?

Blue Minds 2022/05

Blue Minds 2022/05

In een notendop

De vrijwillige fusie van de politiezones Klein-Brabant en Mechelen-Willebroek: hoe zit het met de financiële afspraken? De gemeentelijke fusie van Borsbeek en Antwerpen: wat zijn de gevolgen voor de toekomst van de politiezone Minos? De fusie van de politiezones Binche-Anderlues en Lermes: wat waren de belangrijkste stappen en kritische succesfactoren in het fusieproces? Het schaalvergrotingsdebat van de politiezones: welke kanttekening kan er geplaatst worden bij het vrijwillige karakter van schaalvergroting? Samenwerkende organisaties: waarom inzetten op bewust en bekwaam samenwerken?

De antwoorden op deze en vele andere vragen leest u in Blue Minds 2022/05, dat helemaal in het teken staat van de (de)fusie van politiezones.

Bijdragen van o.a. Koen Van Poucke (politiezone Regio Puyenbroeck), Jan Van de Vreken (politiezone Klein-Brabant), Siegfried Mertens (politiezone Minos), Philippe Stratsaert (politiezone Lermes), Laurent Raspe (politiezone Binche-Anderlues), Carl Decaluwé (gouverneur West-Vlaanderen), Tom Nulens (Agentschap Binnenlands Bestuur), Jeroen Windey (Agentschap Binnenlands Bestuur) en Patrick Kenis (Tilburg University) maken van deze Blue Minds onmisbaar leesvoer voor iedereen met interesse in politie en maatschappij.

Cover Blue Minds 2022 Nummer 5 Gemeentefusies als hefboom voor schaalvergroting van politiezones

Tom Nulens & Jeroen Windey

Het schaalvergrotingsdebat van de politiezones leeft al sinds de opstart van de politiehervorming. Toch is het aantal initiatieven om naar grotere zones toe te werken beperkt gebleven. Vrijwilligheid bleef altijd het uitgangspunt. Bij dat vrijwillige karakter past een kanttekening voor hertekeningen van politiezones door een fusie van gemeenten.

Lees het volledige artikel

Nog niet geabonneerd op Blue Minds?

Hou met Blue Minds de vinger aan de pols van politie en maatschappij.

Blue Minds 2022/05, dat is ook ...

Blue Lead | Fusie in de maak

Een vrijwillige fusie tussen politiezones die zowel in grootte als in financiering sterk verschillen, is dat haalbaar? Zal de kleinste partner niet worden opgeslorpt door de grote broer? Zal de dienstverlening voor de burger hier niet onder lijden? Wordt de rekening voor de gemeenten die minder in de politiewerking investeren niet opeens een flink stuk hoger? Deze terechte vragen hebben er wel vaker toe geleid dat fusieplannen in de koelkast belanden. De PZ Klein-Brabant en de PZ Mechelen-Willebroek hebben de stap, ondanks de verschillen, wel gezet.

Blue Snaps | De defusie van de PZ Minos als gevolg van het huwelijk van Borsbeek met Antwerpen

Vanaf 1 januari 2025 zal de gemeente Borsbeek als tiende district in de stad Antwerpen geïntegreerd worden. Allerlei administratieve diensten schoten in actie om de fusie minutieus voor te bereiden, maar de politie is toch een enigszins vreemde eend in de bijt. In deze bijdrage biedt korpschef Siegfried Mertens enkele eerste bespiegelingen aan over de repercussies van dit veelbelovende, maar complexe ‘huwelijk’ op (de toekomst van) de politiezone Minos.

Blue Talks | De fusie van politiezones: uitwisseling van ervaringen

Blue Minds had een gesprek met Laurent Raspe en Philippe Stratsaert, de korpschefs die betrokken zijn bij de fusie van de politiezones Binche-Anderlues en Lermes. We bespraken de verschillende fasen van dit grootschalige project, dat een primeur is in Wallonië.

Blue Line | Is schaal een maat?

De fusie van gemeenten staat volop in de spotlights. De enen zien het meteen groots en kondigen een bezegeld huwelijk aan. In andere gemeenten werd de verloving door de eigen inwoners teruggefloten wegens bestuurlijk overspel. Nog anderen tinderen wat in het rond of prediken de monogamie tot zelfs het celibaat. Voor elk wat wils of van alles wat?

En verder ...

  • Blue Mind - Geen schaalcorrectie zonder politiek draagvlak!
  • Blue Link - Opschaling of afschaling?
  • CPL Minds - Vormen van samenwerkende organisaties: waarvoor en hoe?
  • Blue Spirit - Fusie van politiezones: durf het debat aan te gaan en actie te ondernemen!

Nog niet geabonneerd op Blue Minds?

Hou met Blue Minds de vinger aan de pols van politie en maatschappij.