BlueConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

CPL Awards 2022

Blue Minds 2023/01

Blue Minds 2023/01

In een notendop

Op vrijdag 7 oktober 2022 werden voor de derde keer de CPL Awards uitgereikt: uit een shortlist van 18 inspirerende projecten (die op zijn beurt werd opgesteld op basis van niet minder dan 52 inzendingen) werden tijdens een feestelijke gala-avond 6 laureaten bekroond.

Van de applicatie Bor’App, bedacht door PZ Boraine om de interactie met de burger te vergroten (winnaar van de Award voor communicatie- en/of marketingproject), over het nieuwe mastergebouw van PZ Antwerpen (winnaar van de Award voor duurzaamheidsproject), tot het innovatieve bordspel The serious game, door en voor de Geïntegreerde Politie ontwikkeld als alternatief voor de meer klassieke dilemmatrainingen (winnaar van de Award voor integriteitsproject): het zijn die winnende projecten die in dit nummer van Blue Minds - meer dan verdiend - centraal staan.

Tekst en uitleg bij iedere award, reacties van jury en winnaars, een blik achter de schermen van de organisatie en de selectieprocedure, een voorstelling van de overige genomineerden en natuurlijk een uitgebreid interview met Dirk Van Nuffel, korpschef van PZ Brugge en winnaar van de Lifetime Achievement Award, maken ook van deze (bijzondere) Blue Minds inspirerend leesvoer voor iedereen met interesse in politie en maatschappij.

Cover BM 2023 0 Lifetime Achievement Award: "In schoonheid afsluiten"

Een gesprek met Dirk Van Nuffel

Een politieman, politicus, journalist … Volgens Dirk Van Nuffel, korpschef van Politie Brugge, hebben deze functies meer met elkaar gemeen dan we zouden durven denken. Naast zijn management skills en vele talenten was ook zijn jarenlange bijdrage aan de geïntegreerde werking van de Belgische politie een extra argument voor de Circle of Police Leadership om hem te belonen met een Lifetime Achievement Award.

Lees het volledige artikel

Nog niet geabonneerd op Blue Minds?

Hou met Blue Minds de vinger aan de pols van politie en maatschappij.

Blue Minds 2023/01, dat is ook ...

Award voor communicatie- en/of marketingproject | And the winner is ... Project 'Bor'App' (PZ Boraine)

De applicatie ‘Bor’App’ werd bedacht door de Politiezone Boraine en ontwikkeld door een Montoise-bedrijf. Met deze gratis, dataveilige app kunnen burgers op elk moment contact opnemen (bv. via korte, urgente berichten) en het politiereglement raadplegen. Ze kunnen ook laten weten dat ze op vakantie vertrekken, een afspraak maken of nieuwsberichten bekijken. Door de interactie te verhogen, versterkt deze app het veiligheidsgevoel en vertrouwen van de burger.

Award voor duurzaamheidsproject | And the winner is ... Project 'Ons duurzaam mastergebouw' (PZ Antwerpen)

Politie Antwerpen verhuist naar een nieuw en duurzaam mastergebouw. Dit gebouw is technisch hoogwaardig en klaar voor de meest moderne veiligheidstechnologie. Concepten als ‘well building’, ‘smart building’ en ‘healing office’ dienden als leidraad. Het mastergebouw is duurzaam dankzij de gebruikte materialen, de geïnstalleerde technieken, innovatieve oplossingen en voorzieningen die zorgen voor een duurzame arbeidsrelatie met de medewerkers.

Award voor IPS-project | And the winner is ... Project 'Verborgen ruimtes in voertuigen' (DJSOC/Drugs)

Een drughond die ‘iets’ ruikt en politiemensen die wel aanvoelen dat er iets niet pluis is, maar niets kunnen vinden … Hoewel criminele organisaties steeds professioneler worden, zijn die verborgen ruimtes nu gemakkelijker op te sporen en te detecteren dankzij het delen van kennis en ervaring uit het veld opgedaan in binnen- en buitenland. Het netwerk VR/CA en een nieuwe app maken het mogelijk snel en gepast te reageren en zorgen ervoor dat dit fenomeen met een efficiëntere politiemacht bestreden kan worden.

Award voor netwerkproject | And the winner is ... Project 'Hackaton Fast België' (DJO/Fast)

Nooit eerder werden in België zoveel experten OSINT en SOCMINT fysiek samengebracht om een dag intensief op zoek te gaan naar voortvluchtige criminelen. Uniek samengestelde onderzoeksteams gingen met vereende krachten aan de slag, elk vanuit hun eigen expertise, kennis en ervaring. Van elkaar leren, maar ook elkaar bestuiven door overdracht van kennis, skills en tools, zorgde voor een unieke drive met fantastische resultaten als gevolg. Een origineel recept dat de basis vormt voor de samenwerkingsvormen en onderzoeksmethodes van morgen.

Award voor innovatieproject | And the winner is ... Project 'Cyber Sandbox Environment' (PZ Antwerpen)

Cybercrime is al jarenlang in opmars en veiligheidsdiensten moeten zich hierop organiseren. PZ Antwerpen heeft daarom een professionele anticybercrime omgeving ontwikkeld (‘Cyber Sandbox Environment’) die toelaat om van overal volledig anoniem en veilig digitaal onderzoek te verrichten. Via verschillende virtuele netwerken en machines worden allerhande tools aangeboden om onderzoek te doen naar surface web-,
deep web- en dark web-activiteiten.

Award voor integriteitsproject | And the winner is ... Project 'Omgaan met politionele dilemma's, a serious game' (GPI & academici)

The serious game is een innovatief hybride bordspel bestaande uit een spelbord en digitale component dat is ontwikkeld door en voor de Geïntegreerde Politie. De activerende werkvorm zorgt voor een alternatief voor meer klassieke dilemmatrainingen. Naast het aanscherpen van de ethische competenties van medewerkers draagt het ook bij aan een positieve cultuurverandering waarbij open communicatie centraal staat. Bovendien kunnen nieuwe hete hangijzers in de samenleving vlot geïntegreerd worden via multimediale content waardoor het telkens opnieuw kan worden gespeeld.

Publieksprijs | And the winner is ... Project 'Duurzaam omgaan met menselijk kapitaal' (CSD Limburg)

Gezond, fit en met goesting werken in een fijne omgeving waarin je talenten gewaardeerd worden. Is dit niet de droom van elke werknemer Veerle Lenaerts en Annelies Hellemans vertaalden dit concept naar de dagelijkse realiteit op de werkvloer binnen CSD en FGP Limburg. Zo ontstond hun welzijnsproject ‘Duurzaam omgaan met menselijk kapitaal’. Hiermee sleepten ze de publieksprijs op de CPL Awards in de wacht. We laten de fiere trekkers van dit project zelf aan het woord.

En verder in Blue Minds 2023/01 ...

  • Blue Mind - The place to be: de CPL Awards zijn het netwerkmoment par excellence!
  • CPL Minds - De jury: een blik op de organisatie en de selectieprocedure van de CPL Awards
  • CPL Snaps - Ook dit waren de CPL Awards
  • CPL Awards - De niet-genommineerde projecten
  • CPL Minds - Nieuwjaarsbrief

Nog niet geabonneerd op Blue Minds?

Hou met Blue Minds de vinger aan de pols van politie en maatschappij.