BlueConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

De CSD als integrator binnen de Geïntegreerde Politie

Blue Minds 2023/02

Blue Minds 2023/02

In een notendop

De CSD’s, de gedeconcentreerde Coördinatie- en Steundiensten, vervullen in het politielandschap een belangrijke scharnierfunctie tussen de Federale en Lokale Politie. Niet verwonderlijk dat een visietekst, die uitgebreid stilstaat bij de toekomst van de DirCo’s, niet onopgemerkt voorbijgaat (en een themanummer van Blue Minds verdient) ...

Hoe vertaalt de rol van de CSD’s zich verder in de toekomst, volgens de initiatiefnemers van de visietekst: een versterkende en gespecialiseerde rol of een overgangsrol? Wat denken provinciegouverneurs, die dagelijks in contact staan met de CSD’s, over de nieuwe visietekst? Waarom moet er volgens commissaris-generaal Marc De Mesmaeker meer en beter ingezet worden op het gespecialiseerde karakter van de opdrachten van de Federale Politie? Wat zegt de academische wereld over de visietekst en waarom pleit hoofddocent criminologie Jelle Janssens van UGent voor een eengemaakte gedeconcentreerde Federale Politie? En wat maakt van de DirCo Brussel de vreemde eend in de bijt onder de DirCo’s?

De antwoorden op deze en vele andere vragen leest u in Blue Minds 2023/02, dat helemaal gewijd is aan de (toekomst van de) CSD’s.

Bijdragen van o.a. Marc De Mesmaeker (commissaris-generaal van de Federale Politie), Jean-Claude Gunst (DirCo Antwerpen), Jelle Janssens (hoofddocent Criminologie UGent), Jos Lantmeeters (provinciegouverneur Limburg), Sophie Lavaux (hoge ambtenaar van de Brusselse Agglomeratie), Gilles Mahieu (provinciegouverneur Waals-Brabant) en Luc Ysebaert (korpschef politiezone Brussel-West) maken van deze Blue Minds onmisbaar leesvoer voor iedereen met interesse in politie en maatschappij.

Cover Blue Minds 2023 Nummer 2 NL De CSD’s als belangrijke scharnierfunctie tot een goede geïntegreerde werking

Marc De Mesmaeker

De toenemende complexiteit van onze maatschappij zal van alle politiediensten veel creativiteit en flexibiliteit vergen alsook een juiste inschatting van de diverse belangen en budgettoekenningen. Voor de Federale Politie is mijn visie alvast dat we daarom meer en beter moeten inzetten op datgene waarin onze meerwaarde ligt, namelijk het gespecialiseerde karakter van onze opdrachten en onze rol als integrator. We zullen bovendien verder moeten inzetten op digitalisering en innovatie, willen we voldoende futureproof blijven.

Lees het volledige artikel

Nog niet geabonneerd op Blue Minds?

Hou met Blue Minds de vinger aan de pols van politie en maatschappij.

Blue Minds 2023/02, dat is ook ...

Visie 2025: De DirCo als 'veiligheidsintegrator'

Nieuwe, complexe en zeer snel op elkaar volgende maatschappelijke, socio-economische en technologische evoluties gekoppeld aan een zeer precair budgettair kader zijn een gigantische uitdaging voor de politie, voor de Federale Politie en dus ook voor de Coördinatie- en Steundirecties (CSD), om voldoende ‘futureproof’ te blijven en een gepast antwoord te geven aan de veiligheidsfenomenen in onze veranderende maatschappij.

De CSD, een cruciale partner met een transversale visie

Naar aanleiding van de nieuwe visie die werd ontwikkeld door de Coördinatie- en Steundirectie van de Federale Politie, wilden we de gouverneurs aan het woord laten, die dagelijks in contact staan met deze essentiële dienst, hierbij rekening houdend met de verschillen in organisatie op regionaal niveau, alsook met de lokale omstandigheden. We geven het woord aan Gilles Mahieu, gouverneur van de provincie Waals-Brabant, Sophie Lavaux, hoge ambtenaar van de Brusselse Agglomeratie, en Jos Lantmeeters, gouverneur van de provincie Limburg.

En verder in Blue Minds 2023/02 ...

  • Blue Mind - De faciliterende scharnierfunctie van de CSD's
  • Blue Link - Korte berichten uit de politieactualiteit
  • Blue Snaps - Ondersteuning ... op alle niveaus
  • Blue Trends - Hoe een status quo geen antwoord op verandering is
  • CPL Minds - Jaarlijkse buitenlandse reis van CPL Brussel
  • Blue Spirit - DirCo Brussel ... een bijzonder en atypisch geval onder de DirCo's
  • Infografiek - De CSD's in cijfers

Nog niet geabonneerd op Blue Minds?

Hou met Blue Minds de vinger aan de pols van politie en maatschappij.