BlueConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Crisisbeheer: het delen van ervaringen en toekomstperspectieven

Blue Minds 2023/03

Blue Minds 2023/03

In een notendop

Wat houdt het programma BRU Response, in februari 2023 gelanceerd door safe.brussels, precies in en waarom is de betrachting van de initiatiefnemers om de Brusselse bevolking actief te laten participeren in crisisbeheer zo belangrijk?

De overstromingen van de zomer van 2021 hebben het hele land geschokt door hun ongekende en uitzonderlijke intensiteit, maar hoe hebben de hulpverleners op het terrein, uit de disciplines D2, D3 en D4, die ramp beleefd?

Hoe kunnen organisaties zich nog beter beschermen tegen cyberrisico’s, wanneer is er sprake van een heuse cybercrisis en hoe moet zo’n eventuele crisis beheerd worden?

Hoe kan de individuele en collectieve weerbaarheid van burgers en samenleving bij noodsituaties versterkt worden, aangezien veiligheid een zaak én een taak is van iedereen?

De antwoorden op deze en vele andere vragen leest u in Blue Minds 2023/03, dat crisisbeheer vanuit verschillende invalshoeken benadert. Door de verschillende artikels heen worden ervaringen gedeeld, wordt benadrukt hoe de bevolking zich weerbaarder kan opstellen in crisissituaties en wordt de aandacht gevestigd op het belang van burgerparticipatie in crisisbeheersing.

De bijdragen van o.a. Jean-Marc Demelenne (PZ Luik), Michaël Jonniaux (PZ Montgomery), Jos Lantmeeters (provincie Limburg), Sophie Lavaux (safe.brussels), Peter Mertens (provincie Antwerpen), Armandine Stassen (GLAMO), Jean-Luc Trullemans (ESEC – ESA) en Nicolas Tuts (Civiele Bescherming) maken van deze Blue Minds onmisbaar leesvoer voor iedereen met interesse in politie en maatschappij.

Blue Minds 2023 03 NL Cover BRU Response

Sophie Lavaux & Michaël Jonniaux

Terroristische aanslagen, wereldwijde pandemie, overstromingen, crisis in Oekraïne … De crisissen waarmee ons land recent geconfronteerd werd, hebben de overheid ertoe bewogen zich vragen te stellen bij de optimale respons. We lijken voortdurend achter de feiten aan te lopen. Deskundigen stellen geregeld vast dat we onze respons aanpassen aan de laatste crisis die we hebben doorgemaakt. Craig Fugate, voormalig directeur van de Amerikaanse civiele bescherming, wees daar terecht op na orkaan Sandy. Doordat onze samenlevingen in de realiteit onderling verbonden zijn, zijn de huidige en toekomstige crisissen echter hybride en multisectoraal, en hebben ze systemische effecten als gevolg.

Lees het volledige artikel

Nog niet geabonneerd op Blue Minds?

Hou met Blue Minds de vinger aan de pols van politie en maatschappij.

Blue Minds 2023/03, dat is ook ...

Crisisbeheer: kennis en ervaringen delen tussen disciplines

Drie deskundigen vertellen hoe ze de overstromingen van de zomer van 2021, die zowel de burgers als de experten hebben geschokt vanwege hun ongekende en uitzonderlijke intensiteit, hebben beleefd. Arts Amandine Stassen voor de D2, hoofdcommissaris Jean-Marc Demelenne, toenmalig bestuurlijk directeur-coördinator, voor de D3 en Nicolas Tuts, diensthoofd bij de Civiele Bescherming, voor de D4.

Een weerbare samenleving: een rol en verantwoordelijkheid voor elkeen

De relatief beperkte blootstelling aan risico’s maakt dat het risicobewustzijn bij de bevolking in het algemeen laag is. Tegelijk kennen we een grote nabijheid van performante hulpdiensten en kwaliteitsvolle zorginfrastructuren. Het sterkt velen in hun verwachtingspatroon dat de overheid waakt over hun veiligheid. Dat doet ze ook, maar veiligheid is een zaak (of taak) van ieder van ons, als individu en als lid van een ruim sociaal weefsel.

En verder in Blue Minds 2023/03 ...

  • Blue Mind - Op naar een flexibelere uitwisseling van kennis en ervaring
  • Blue Link - Korte berichten uit de politieactualiteit
  • Blue Line - Kenmerken en beheer van een cybercrisis
  • Blue Snaps - De (nieuwe) provinciale crisiscentra
  • CPL Minds - CPL Time en studiedag over integriteit
  • Blue Spirit - Provinciaal crisisbeheer in de zaak "Jürgen Conings": een onmisbare schakel
  • Infografiek - Crisisbeheer in cijfers

Nog niet geabonneerd op Blue Minds?

Hou met Blue Minds de vinger aan de pols van politie en maatschappij.