BlueConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Agressie tegen publieke dienstverleners: 'not part of our job'

Blue Minds 2023/04

Blue Minds 2023/04

In een notendop

Met welke vormen van agressie worden politiemedewerkers dagelijks geconfronteerd, wat zijn de oorzaken van dat geweld en hoe kunnen politiekorpsen, als lerende organisaties, zich aanpassen aan die veranderende omgeving?

Niet alleen politiemensen zijn slachtoffer van agressie: hoe ervaren eerstelijnswerkers van de brandweer, het openbaar vervoer en de medische sector de vele confrontaties met verschillende vormen van geweld?

Wat leert een slachtofferenquête van het Vias institute ons over de grootte van het probleem van agressie tegen ambulanciers, brandweerlui en spoeddienstpersoneel?

Wat is er nodig om tot een uniform beleid rond geweld tegen politie te komen, en waarom is wetenschappelijk onderzoek daarbij zo belangrijk?

De antwoorden op deze en vele andere vragen leest u in Blue Minds 2023/04, dat de complexiteit van agressie tegen publieke dienstverleners vanuit diverse invalshoeken benadert.

De bijdragen van o.a. Gauthier Baijot (Securail – NMBS), Bert Brugghemans (Brandweerzone Antwerpen), Jurgen De Landsheer (PZ Zuid), Isabo Goormans (Universiteit Gent), Kathleen Stinckens (Vast Comité P), Pieter Jan Van Asbroeck (Ziekenhuis Oost-Limburg), Christophe Vandeviver (Universiteit Gent), Antoinette Verhage (Universiteit Gent) en Isabel Verwee (Vias institute) maken van deze Blue Minds onmisbaar leesvoer voor iedereen met interesse in politie en maatschappij.

Blue Minds 2023 04 NL Cover Geweld inperken om hulp te blijven bieden

Pieter Jan Van Asbroeck, Bert Brugghemans & Gauthier Baijot

Geweld tegen hulp- en dienstverleners lijkt de laatste jaren hand over hand toe te nemen. Niet alleen politieambtenaren zijn hier slachtoffer, ook eerstelijnswerkers van brandweer, het openbaar vervoer en de medische sector krijgen al te vaak te maken met één of andere vorm van geweld. We praten hier­over met Pieter Jan Van Asbroeck, urgentiearts in het Ziekenhuis Oost-Limburg, Bert Brugghemans, zone­commandant van Brandweerzone Antwerpen, en Gauthier Baijot, adjunct-directeur van Securail-NMBS.

Lees het volledige artikel

Nog niet geabonneerd op Blue Minds?

Hou met Blue Minds de vinger aan de pols van politie en maatschappij.

Blue Minds 2023/04, dat is ook ...

Geen retoriek, wel realiteit!

Het toenemende geweld tegen politie, en bij uitbreiding tegen andere orde- en hulpdiensten, kunnen we niet ontkennen. De cijfers zijn er, en de getuigenissen die het VSOA optekende in hun boek ‘F*ck you, flik’ zorgen helaas voor langer dan enkele minuten stilte.

Geweld tegen politie: nood aan meer aandacht en onderzoek

Geweld tegen politie is brandend actueel en een dagelijkse realiteit voor tal van politieambtenaren. Om de aanzienlijke gevolgen van geweld tegen politie terug te dringen, is het essentieel om te begrijpen welke risico- en beschermende factoren hierop een invloed uitoefenen.

En verder in Blue Minds 2023/04 ...

  • Blue Mind - Agressie tegen publieke dienstverleners is geen part of the job
  • Blue Link - Korte berichten uit de politieactualiteit
  • Blue Snaps - Campagne tegen agressie
  • Blue Line - Geweld tegen ambulanciers, brandweerlui en werknemers op spoeddiensten in kaart gebracht
  • CPL Minds - Activiteiten van de Circle of Police Leadership in 2022
  • Blue Spirit - Blijf praten, ook al loopt het mis. Over wederzijdse transparantie en respect
  • Infografiek - Agressie tegen publieke dienstverleners

Nog niet geabonneerd op Blue Minds?

Hou met Blue Minds de vinger aan de pols van politie en maatschappij.