BlueConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Rechtspraak Verkeer: nieuwe besprekingen toegevoegd

BlueConnect > Module Verkeer werd opnieuw verrijkt met heel wat besprekingen van rechtspraak.

  • Expert Ivan Bruggeman focust op oudere arresten over alcoholintoxicatie en dronkenschap die vandaag nog steeds relevant zijn. Een voorbeeld vindt u hier.
  • Ook nieuw is een bespreking van politierechter Ariane Braccio. Zij bespreekt een arrest van het Hof van Cassatie, waaruit blijkt dat het bewijs van een snelheidsovertreding geleverd kan worden door het aflezen van de snelheid van de digitale snelheidsmeter in een dienstvoertuig ook al is de geldigheidsduur van het ijkingsattest verlopen. 
  • Ten slotte licht expert Arvid Van Parys een reeks belangrijke arresten toe rond het Verkeersreglement en de Wegcode. Wist u bijvoorbeeld dat de bevelen van bevoegde personen die gegeven kunnen worden aan gebruikers van de openbare weg ruimer gaan dan bevelen die worden gegeven aan weggebruikers in beweging om het verkeer te regelen? U leest er hier meer over. 

Deze (en vele andere) artikels zitten exclusief in de Module Verkeer van BlueConnect.

Meer info | vrijblijvende demo/offerte over de Module Verkeer?

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op één of meerdere van onze gratis nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...