BlueConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

BlueConnect | Module Verkeer

Nuttige informatie en hands-on inspiratie over verkeersveiligheid en verkeershandhaving, gebundeld in één thematische module, waarbij praktische kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.

Module Verkeer in een notendop

Middel 1Donut Blueconnect

BlueConnect - Module Verkeer werpt een veelzijdige blik op de wet- en regelgeving rond de inschrijving van voertuigen, intoxicatie en dronkenschap, ladingzekering, rijbewijzen, verkeersinbreuken, verkeerssignalisatie, de wegcode, ...

Middel 1Donut Blueconnect

Op zoek naar commentaar of rechtspraak over de wegcode? Nood aan een gedetailleerde toelichting omtrent de verkeerssignalisatie? Alles weten over de zekering van lading? Dubbelchecken wat kan of niet kan bij de tuning van voertuigen?

Middel 1Donut Blueconnect

De praktische kennis en gebruiksvriendelijke features van BlueConnect - Module Verkeer bieden onmisbare inhoudelijke ondersteuning aan iedere politiemedewerker die zijn of haar taken rond verkeersveiligheid en -handhaving correct en met kennis van zaken wil uitvoeren.

Middel 1Donut Blueconnect

BlueConnect - Module Verkeer komt tot stand in samenwerking met experten die kunnen bogen op een stevige praktijkervaring, zoals Jean-Pierre Blocken, Ariane Braccio, Erik Caelen, Peter De Cock, Peter François, Sofie Lenaerts, Gerry Peeters, Bart Steeman, Eric Troniseck, Vic Vanhoutte, Arvid Van Parys, Wim Van Immerseel en Bart Van Thienen.

BlueConnect - Module Verkeer bevat o.a. deze gebruiksvriendelijke features en praktijkgerichte kennis:

Wetgeving en wetboeken

Wetgeving en wetboeken

Een snelle toegang tot alle relevante wetgeving inzake verkeer, waar mogelijk gebundeld in thematische wetboeken. Incl. handige extra's, zoals de mogelijkheid om versies van wetgeving te vergelijken.

 • KONINKLIJK BESLUIT van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen
 • Omzendbrief nr. COL 9/2006 houdende een eenvormig strafrechtelijk beleid inzake onmiddellijke intrekking van het rijbewijs (Herziene versie)
 • Wetboek verkeer
 • Wetboek verkeerssignalisatie
 • WET van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (wegverkeerswet)
 • ...

Rechtspraak

Een selectie van belangrijke en bepalende rechtspraak rond verkeer, voorzien van handige beknopte samenvattingen en – indien relevant – van bevattelijke commentaar.

Rechtspraak
Documenten

Documenten

Een verzameling diepgravende documenten, met zorg beheerd door de experten van BlueConnect - Module Verkeer: rapporten, verslagen, dossiers, beleidsnota’s, ...

 • Een chronologisch houvast voor een efficiënte verkeerscontrole
 • Inschrijvingsplicht als (eenmalige) bestuurder
 • Prioritair voertuig op busstrook als voorzienbare hindernis
 • Het centraal parket voor de verkeersveiligheid onder de loep
 • Wegcode - De wijzigingen vanaf 1 oktober 2022
 • ...

Digitale boekenplank

Een hele reeks digitale boeken die u moeiteloos door de geldende regelgeving, de laatste evoluties en de belangrijkste aandachtspunten rond verkeersveiligheid en verkeershandhaving gidst.

 • Aide Mémoire Verkeerswetgeving
 • Alcohol en drugs in het verkeer
 • De Wegcode - Commentaar
 • Prioritair rijden - een leidraad voor hulpdiensten
 • Verkeerssignalisatie
 • ...
Digitale boeken
Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Duidelijke en passende antwoorden op concrete vragen uit de praktijk.

 • Is een GPS met radarvermelder toegelaten in Frankrijk?
 • Is er rechtspraak over laden en lossen? Wat houdt laden en lossen juist in?
 • Moet het lokaal bestuur een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer aan de deputatie of aan de toezichthoudende overheid bezorgen?
 • Onder welke voorwaarden mag een verkeersdeskundige, begrafenisondernemer,… of takelaar de pechstrook gebruiken?
 • Wie mag met een voertuig met een proefrittenplaat rijden?
 • ...

Een uitgebreide rondleiding door BlueConnect - Module Verkeer?

Krijg meer uitleg over de troeven, features en inhoud waar u zelf meer over wilt weten.

Ontdek de andere e-learnings en themamodules van BlueConnect

E-learning Internationale Politionele Samenwerking (IPS)

De online en interactieve cursus voor iedere politiemedewerker die snel en efficiënt kennis wil verwerven of opfrissen over alle relevante facetten van internationale politiesamenwerking.

E-learning Camerawetgeving voor politiediensten

De online en interactieve cursus voor iedere politiemedewerker die nieuwe of extra kennis wil vergaren, opfrissen of bijschaven rond de hoofdlijnen van de camerawetgeving.

E-learning Overheidsopdrachten

De online en interactieve cursus voor iedere politiemedewerker die de nodige basiskennis wil verwerven of opfrissen om snel met overheidsopdrachten van start te kunnen gaan.

Module Basis

Nuttige informatie en hands-on inspiratie over de werking en de organisatie van de politie, gebundeld in één thematische module, waarbij praktische kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.

Module Tucht, deontologie en integriteit

Nuttige informatie en hands-on inspiratie voor een slimme aanpak van integriteitskwesties en tuchtdossiers, gebundeld in één thematische module, waarbij praktische kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.

Module Financiën en Logistiek

Nuttige informatie en hands-on inspiratie over boekhouding, financiën, logistiek en overheidsopdrachten, gebundeld in één thematische module, waarbij praktische kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.

Module Blue Minds online

Het volledige online archief van Blue Minds, en dus een onmisbare inspiratiebron op het raakvlak van politie en maatschappij, voor iedere medewerker die wil helpen om richting te geven aan onze politiediensten.