BlueConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

BlueConnect | Module Financiën en Logistiek

Nuttige informatie en hands-on inspiratie over boekhouding, financiën, logistiek en overheidsopdrachten binnen de context van de lokale politie. Gebundeld in één thematische module, waarbij praktische kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.

Politiezones worden geconfronteerd met hogere kosten (gestegen energiekosten, toenemende pensioenbijdragen, ...), terwijl ook de lokale financiën steeds meer onder druk komen te staan.

Politiezones worden overladen met extra taken vanuit andere overheden, die een grote impact hebben op capaciteit ... en vooral op budgetten.

Politiezones werken met een boekhouding die nog steeds draait rond jaarlijkse budgetten, een systeem dat ondertussen sterk afwijkt van de meerjarenplanning van de gemeenten.

Politiezones worden verondersteld gezwind te kunnen schipperen tussen raamcontracten, aankoopcentrales en overheidsopdrachten die ze zelf correct moeten kunnen uitschrijven.

Het zijn maar enkele van de vele uitdagingen waar de collega's (van korpschef tot bijzonder rekenplichtige) die betrokken zijn bij het financieel beheer van hun zone, mee te maken krijgen.

Om die tot een goed einde te brengen, is een stevige kennis over boekhouding, financiën, logistiek en overheidsopdrachten binnen de context van de lokale politie geen overbodige luxe. Die kennis zit vervat in de module Financiën en Logistiek van BlueConnect.


Abonneer u nu op de module Financiën en Logistiek en ontvang een gratis gedrukt exemplaar (t.w.v. € 175) van het boek "Financiën van de politie- en hulpverleningszones".

De module Financiën en Logistiek, dat is ...

Een helder beeld op de politiebegroting

Welke principes gelden er? Hoe komt de begroting tot stand? Hoe moet die correct worden opgemaakt? Hoe verloopt de goedkeuring door de politieraad? Hoe verloopt het toezicht op de begroting en de voorlopige kredieten?

Een duidelijke kijk op boekhouding en beheer

Hoe moeten de verschillende dagelijkse verrichtingen (met of zonder budgettaire oorsprong) geboekt worden? Wat met de (algemene en individuele) rekeningstelsels, de boekingsregels en de uitgaven- en ontvangstenprocedure?

Het nodige inzicht in de jaarrekening

Wat met het model van begrotingsrekening? En wat met de afsluitingsverrichtingen van de budgettaire boekhouding? Hoe verloopt de vaststelling van de jaarrekeningen, de stemming door de politieraad en de bekendmaking van de begrotingsrekeningen?

Een stevige kennis inzake overheidsopdrachten

Wat zegt de geldende wetgeving over raamcontracten en aankoopcentrales? Welke procedures bestaan er allemaal? Hoe moet de bekendmaking gebeuren? Hoe wordt een gunning goedgekeurd? Hoe stelt men een correct gunningsverslag op?

Kies voor de module Financiën en Logistiek en beschik o.a. over ...

De digitale editie van het boek "Financiën van de politie- en hulpverleningszones"

Raadpleeg de digitale editie van boek "Financiën van de politie- en hulpverleningszones", hét referentiewerk inzake politiefinanciën. En maak daarbij gebruik van alle voordelen die zo'n digitale editie biedt: een handige zoekfunctie, de mogelijkheid om notities toe te voegen en te delen, nuttige links naar relevante wetgeving, ...

Een gratis gedrukte editie van het boek "Financiën van de politie- en hulpverleningszones"

Nieuwe abonnees van de module Financiën en Logistiek krijgen bovendien een gratis gedrukt exemplaar (t.w.v. € 175) van het boek "Financiën van de politie- en hulpverleningszones": dé praktische wegwijzer ter zake, inclusief praktische overzichten, concrete voorbeelden en heel wat ondersteunende documentatie.

Alle belangrijke wetgeving inzake financiën en overheidsopdrachten

Doorzoek en raadpleeg alle artikels van de nieuwe gemeentewet die nog van toepassing zijn op politiezones, de relevante regelgeving rond de ARPC, de belangrijkste wetgeving inzake raamcontracten, aankoopcentrales en overheidsopdrachten, ...

Een waaier aan informatie rond overheidsopdrachten

Krijg dankzij talrijke digitale boeken en documenten de nodige toelichting bij alle facetten van de overheidsopdrachtenwetgeving: raamcontracten, aankoopcentrales, procedures, bekendmaking, gunning, kwalitatieve selectiegronden, …

De knowhow van Anne Minsart

Vertrouw op de expertise van Anne Minsart, bijzonder rekenplichtige van PZ Leuven. Vanuit haar jarenlange ervaring deelt ze haar kennis rond politiefinanciën op een heel praktische manier via de module Financiën en Logistiek.

De mogelijkheid om vragen te stellen

Hebt u vragen over boekhouding, financiën, logistiek of overheidsopdrachten? Stel ze aan het expertenteam van BlueConnect en krijg betrouwbare antwoorden, rechtstreeks in uw mailbox.

De module Financiën en Logistiek bevat volgende features:

Boeken Icon

De digitale edities van het boek "Financiën van de politie- en hulpverleningszones" én van heel wat praktijkgerichte boeken rond overheidsopdrachten die u moeiteloos door de geldende regelgeving en de belangrijkste aandachtspunten gidsen.

Wetgeving Icon

Een snelle toegang tot alle relevante wetten, decreten, besluiten, omzendbrieven, ... inzake boekhouding, financiën, logistiek en overheidsopdrachten. Incl. handige extra's, zoals de mogelijkheid om versies van wetgeving te vergelijken.

Modellen Icon

Een uitgebreide verzameling modeldocumenten en -formulieren (zoals een model van jaarrekening, modelbesluiten inzake overheidsopdrachten, ...), voorzien van duiding en handige instructies. Gemakkelijk te downloaden en te gebruiken.

Documenten Icon

Een verzameling diepgravende documenten, met zorg beheerd door het BlueConnect-expertenteam. O.a. als extra toelichting bij de regels rond overheidsopdrachten.

Antwoorden Icon

De mogelijkheid om uw eigen vragen aan de experten van BlueConnect te stellen. En vooral: de zekerheid om betrouwbare antwoorden te krijgen, rechtstreeks in uw mailbox.

Abonneer u op BlueConnect - Module Financiën en Logistiek

En ontvang een gratis gedrukt exemplaar (t.w.v. € 175) van het boek "Financiën van de politie- en hulpverleningszones".

Ontdek de andere modules van BlueConnect

Module Basis

Nuttige informatie en hands-on inspiratie over de werking en de organisatie van de politie, gebundeld in één thematische module, waarbij praktische kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.

Module Verkeer

Nuttige informatie en hands-on inspiratie voor een slimme aanpak van integriteitskwesties en tuchtdossiers, gebundeld in één thematische module, waarbij praktische kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.

Module Tucht, deontologie en integriteit

Nuttige informatie en hands-on inspiratie voor een slimme aanpak van integriteitskwesties en tuchtdossiers, gebundeld in één thematische module, waarbij praktische kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.

Module E-learning IPS

De online en interactieve cursus voor iedere politiemedewerker die snel en efficiënt kennis wil verwerven of opfrissen over alle relevante facetten van internationale politiesamenwerking.

Module E-learning camerawetgeving voor politiediensten

De online en interactieve cursus voor iedere politiemedewerker die nieuwe of extra kennis wil vergaren, opfrissen of bijschaven rond de hoofdlijnen van de camerawetgeving.

Module E-learning overheidsopdrachten

De online en interactieve cursus voor iedere politiemedewerker die de nodige basiskennis wil verwerven of opfrissen om snel met overheidsopdrachten van start te kunnen gaan.

Module Blue Minds online

Het volledige online archief van Blue Minds, en dus een onmisbare inspiratiebron op het raakvlak van politie en maatschappij, voor iedere medewerker die wil helpen om richting te geven aan onze politiediensten.