BlueConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

BlueConnect | E-learning Camerawetgeving voor politiediensten

De online en interactieve cursus voor iedere politiemedewerker die nieuwe of extra kennis wil vergaren, opfrissen of bijschaven rond de hoofdlijnen van de camerawetgeving.

Alles wat u moet weten over de camerawetgeving voor politiediensten

Mag een particulier een filmpje maken van een sluikstorter en die beelden vervolgens aan de politie bezorgen?

Leer meer over het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en over de nauwe band tussen camerawetgeving en privacywetgeving.

Kan een gemeente gesanctioneerd worden wanneer zij 'sfeerbeelden' verspreidt die zijn opgenomen met een bewakingscamera op een evenement?

Leer veelgestelde vragen te beantwoorden van overheden en particulieren over de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's.

Kan een smartphone, waarmee de politie gefilmd werd, in beslag genomen worden en mag de politie die beelden dan uitlezen?

Leer correct om te gaan met camerabeelden en krijg inzicht in de wetgeving over de (politionele) gegevensverwerking.

Als tijdens een vechtpartij een bodycam zonder kennisgeving wordt geactiveerd, kan het beeldmateriaal alsnog als bewijs worden gebruikt?

Leer gepast te reageren en/of naar de juiste persoon of instantie door te verwijzen bij klachten en inbreuken op de camerawetgeving.

Een online en interactieve cursus met heel wat troeven

Middel 1Donut Blueconnect

Krijg een helder en actueel beeld van de geldende regels (Camerawet, WPA, AVG, …). Leer de verplichtingen die daaruit voortvloeien vlot te begrijpen, te situeren en te hanteren in de eigen dienst of organisatie.

Middel 1Donut Blueconnect

Verkeer, interventie, recherche, dispatching? Inspecteur of commissaris? Leer meer over het correcte gebruik (van beelden) van verkeerscamera’s, bodycams, drones, … Leer bij over privacy, gezichtsherkenning, bewijs, dataverwerking, …

Middel 1Donut Blueconnect

Vertrouw op een cursus die afgestemd is op lesinhoud van het politieonderwijs. Profiteer ten volle van de didactische en inhoudelijke knowhow van ervaren experten die de materie inzake camerawetgeving klaar en duidelijk uit de doeken doen.

Middel 1Donut Blueconnect

Vergaar op een boeiende en leuke manier (extra) kennis dankzij de interactieve leertabellen, handige checklists, heldere schema's, zelftests en beknopte filmpjes die ieder cursusdeel verrijken.

Middel 1Donut Blueconnect

Leer moeiteloos waar, wanneer en hoe vaak u maar wilt, dankzij de handige mogelijkheden om iedere sessie te beginnen of voort te zetten waar u geëindigd was. Alles doorlopen? Pik er nadien die cursusdelen uit die u nog eens wilt volgen.

Middel 1Donut Blueconnect

Maak gebruik van handige extra’s, zoals een trefwoordenlijst en talrijke verwijzingen. Klik gemakkelijk door naar interessante documenten en relevante wetteksten, voor nog meer concreet inzicht in de materie.

Middel 1Donut Blueconnect

Zet stappen op het vlak van persoonlijke groei en/of carrièreontwikkeling: slaag voor de laatste zelftest en ontvang uw certificaat van deelname voor deze cursus die door ANPA als baremische opleiding is erkend.

Middel 1Donut Blueconnect

Toch nog vragen over camerawetgeving tijdens of na het volgen van de e-learning? Stel ze aan onze experten en krijg betrouwbare antwoorden, rechtstreeks in uw mailbox.

Vier cursusdelen

Privacywet en beginselen

situering | begrippen en beginselen | gegevensbeschermingseffectbeoordeling | wetgeving in vogelvlucht (deel 1 wetgeving)

Algemene verplichtingen, bewijs en sancties

wetgeving in vogelvlucht (deel 2 wetgeving) | administratie | klachten en sancties | bewijs en toetsing

Cameragebruik

situering | wetgeving in vogelvlucht (deel 3.1 en 3.2 wetgeving) | camerawet niet-politie | camerawet politie | drones door politie | verkeerscamera's door politie | camera's in politiegebouwen | dataverwerking door politie

Diverse andere relevante wetgeving

andere kennisitems over camera's | dataretentie en informatica | biometrie en gezichtsherkenning | wetgeving in vogelvlucht (deel 4 wetgeving)

Een uitgebreide rondleiding door BlueConnect - E-learning Camerawetgeving voor politiediensten?

Krijg meer uitleg over de troeven, features en inhoud waar u zelf meer over wilt weten.

Ontdek de andere e-learnings en themamodules van BlueConnect

E-learning Internationale Politionele Samenwerking (IPS)

De online en interactieve cursus voor iedere politiemedewerker die snel en efficiënt kennis wil verwerven of opfrissen over alle relevante facetten van internationale politiesamenwerking.

E-learning Overheidsopdrachten

De online en interactieve cursus voor iedere politiemedewerker die de nodige basiskennis wil verwerven of opfrissen om snel met overheidsopdrachten van start te kunnen gaan.

Module Basis

Nuttige informatie en hands-on inspiratie over de werking en de organisatie van de politie, gebundeld in één thematische module, waarbij praktische kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.

Module Verkeer

Nuttige informatie en hands-on inspiratie voor een slimme aanpak van integriteitskwesties en tuchtdossiers, gebundeld in één thematische module, waarbij praktische kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.

Module Tucht, deontologie en integriteit

Nuttige informatie en hands-on inspiratie voor een slimme aanpak van integriteitskwesties en tuchtdossiers, gebundeld in één thematische module, waarbij praktische kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.

Module Financiën en Logistiek

Nuttige informatie en hands-on inspiratie over boekhouding, financiën, logistiek en overheidsopdrachten, gebundeld in één thematische module, waarbij praktische kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.

Module Blue Minds online

Het volledige online archief van Blue Minds, en dus een onmisbare inspiratiebron op het raakvlak van politie en maatschappij, voor iedere medewerker die wil helpen om richting te geven aan onze politiediensten.